Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01
23/01/2019 | 02:40  | cms-view-count: 84689

Sáng ngày 23/1, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/2019 để thảo luận, cho ý kiến thông qua danh mục các nội dung trình HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 trong năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
 
Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Xuân Hải, Tôn Thị Ngọc Hạnh, Trương Thanh Tùng chủ trì.
Theo đó, tại cuộc họp các Thành viên UBND tỉnh cho ý kiến về danh mục các nội dung đăng ký trình HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 năm 2019, gồm 24 nghị quyết quy phạm pháp luật; 05 nghị quyết là văn bản cá biệt và 14 văn bản thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, cụ thể: Nghị quyết thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024; Nghị quyết phê duyệt Danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình vẫn được áp dụng tại địa phương; Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ 30% số kinh phí mua thẻ BHYT còn lại cho nhóm đối tượng hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT) và hộ cận nghèo theo Quyết định 797/QĐ-TTg của giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định chế độ cho công tác phát động quần chúng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cụ thể thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông… 
Nhìn chung, các ý kiến đại biểu tham dự cơ bản thống nhất về thể thức, tính cấp thiết cũng như việc chấp hành quy định của pháp luật trong xây dựng dự thảo các văn bản.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành; đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp tại cuộc họp. Đồng chí yêu cầu trên cơ sở ý kiến, đóng góp của các thành viên UBND tỉnh, đơn vị soạn thảo tổng hợp, tiếp thu đầy đủ để bổ sung, chỉnh sửa vào nội dung các dự thảo Nghị quyết và các văn bản theo đúng quy định trước khi trình HĐND tỉnh.
Song Nguyen