UBND tỉnh làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh
24/01/2019 | 10:21  | cms-view-count: 87365

Chiều ngày 24/1, đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với tập thể lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo quy chế phối hợp, đồng thời, thảo luận, thống nhất việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội (Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn) đã báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp với UBND tỉnh năm 2018.

Theo đó, năm 2018, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các mặt công tác. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông... Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; động viên các tầng lớp nhân dân đồng thuận, chung tay thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như ở từng địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn phát biểu kết luận

Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời thảo luận, thống nhất việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đánh giá cao kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người lao động; phối hợp phát huy dân chủ giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; phòng ngừa và tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Song Nguyên