Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Đắk Nông triển khai nhiệm vụ năm 2019
29/01/2019 | 04:14  | cms-view-count: 89193

Sáng ngày 29/1, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong tâm năm 2019. Đồng chí Cao Huy – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đ/c Cao Huy – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2018, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Đắk Nông đã phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành các cơ quan chức năng của thành viên Ban Chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các Bộ, ngành. Ban chỉ đạo đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.729 vụ việc vi phạm đạt 81,2% so với cùng kỳ năm 2017; thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền truy thu thuế và tiền bán thanh lý hàng tịch thu là 24.470.040 triệu đồng đạt 90,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh tiếp tục tập trung bám sát, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biên các quy định chính sách, pháp luật của nhà nước đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; vận động quần chúng nhân dân đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành viên của Ban chỉ đạo 389/ĐP đẩy mạnh phối hợp xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả…
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm vừa qua. Năm 2019 đồng chí đề nghị, trước tình hình vi phạm thương mại trên địa bàn tỉnh có xu hướng tiếp tục diễn biến phức tạp, các thành viên cần tập trung bám sát, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công tác triển khai tập trung vào các mặt hàng như: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc lá và dược phẩm…


Tấn Lê – Vinh Quang