Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
245/QĐ-UBND

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học  giai đoạn 2017 - 2020 huyện Tuy Đức

08/02/2018 Trần Xuân Hải
231/QĐ-UBND Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn Km817+00-:-Km887+00 theo hình thức BOT 08/02/2018 Trần Xuân Hải
243/QĐ-UBND

Phê duyệt kết quả dự án Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

08/02/2018 Trần Xuân Hải
244/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường huyện ĐắkR’lấp

08/02/2018 Trần Xuân Hải
249/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giai đoạn 1,thuộc dự án: Nâng cấp các trục đường giao thông chính thị trấn Đăk Mil

08/02/2018 Trần Xuân Hải
248/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Các trục đường khu trung tâm Hành chính huyện Đăk G’long

08/02/2018 Trần Xuân Hải
246/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Tô HiếnThành (kéo dài) nối khu Trung tâm thị xã Gia Nghĩa đến đường Quang Trung 08/02/2018 Trần Xuân Hải
241/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Đăk Nông - Hạng mục: Cổng tường rào, sân bê tông, mương thoát nước. 08/02/2018 Trần Xuân Hải
229/QĐ-UBND

Thu hồi 360.969,2 m2 đất của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành giao cho UBND huyện Đắk Mil quản lý, bố trí sử dụng

07/02/2018 Trần Xuân Hải
223/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm cho Bệnh viện đa khoa Đắk R’lấp

07/02/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
224/QĐ-UBND Phê  duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế tiêu hao gói chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Chợ Rẫy cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông 07/02/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
168/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án: Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

31/01/2018 Nguyễn Bốn
143/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tâm Thắng - Hạng mục: Trục đường N2 (đoạn đường bổ sung) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tâm Thắng

30/01/2018 Nguyễn Bốn
53/BQLKCN-ĐTDN

Bảng tổng hợp các dự án đầu tư tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (kèm theo công văn số 53/BQLKCN-ĐTDN ngày 29/01/2018 của Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông)

29/01/2018 Lê Hoàng
121/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành, Công trình: Trụ sở làm việc Tỉnh ủy và Kho lưu trữ tài liệu tỉnh Đắk Nông, Gói thầu số 06: San lấp, tháo dỡ công trình cũ, đường nội bộ, cấp thoát nước tổng thể (giai đoạn II)

24/01/2018 Nguyễn Bốn
95/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao

18/01/2018 Trần Xuân Hải
81/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương dự án Nhà máy chế biến tiêu sạch Trân Châu 2 của Công ty Cổ phần thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu Trân Châu

17/01/2018 Nguyễn Bốn
80/QĐ-UBND

Quyết định về việc chấp thuận chủ trương dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu Thanh Hương của DNTN TM xăng dầu Thanh Hương

17/01/2018 Nguyễn Bốn
57/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Ban Nội chính Tỉnh ủy

11/01/2018 Trần Xuân Hải
56/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu tư vấn lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông

11/01/2018 Trần Xuân Hải