Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1246/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, nạo vét các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2018 trên địa bàn huyện Krông Nô (giai đoạn 1)  13/08/2018 Trần Xuân Hải
1220/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nhà ở công vụ, nhà ăn, nhà bếp của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông 07/08/2018 Nguyễn Bốn
1200/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng đợt 1 năm 2018, tỉnh Đắk Nông 03/08/2018 Nguyễn Bốn
1198/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa của Công ty TNHH một thành viên ESG Viet Land 03/08/2018 Nguyễn Bốn
1168/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà bảo vệ, ram dốc ô tô 31/07/2018 Trần Xuân Hải
1165/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2018 30/07/2018 Nguyễn Bốn
1152/QĐ-UBND Phê duyệt  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục của Trường Trung cấp nghệ Đắk Nông. 27/07/2018 Trần Xuân Hải
1153/QĐ-UBND Phê duyệt  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục của Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông. 27/07/2018 Trần Xuân Hải
1139/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa đảm bảo giao thông Tỉnh lộ 4B 24/07/2018 Trần Xuân Hải
1125/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, xây mới nhà để xe cán bộ, học viên nhà trường 20/07/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1123/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các tiểu dự án đầu tư hỗ trợ cho các nông dân,  ợp tác xã trên địa bàn tỉnh thuộc dự án VnS   tỉnh  ắk  ông 20/07/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1050/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) của Ban quản lý các dự án huyện Tuy Đức 09/07/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1048/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nâng cấp các công trình thủy lợi phòng chống hạn hán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tại các huyện Đắk Glong, Đắk R’lấp, Krông Nô, thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đắk Nông  09/07/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1049/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Bờ Tây, Hồ trung tâm tại phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thị xã Gia Nghĩa 09/07/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
1031/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2014 - 2020 06/07/2018 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
1021/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm dụng cụ nhà ăn nhà bếp cho Tiểu đoàn dự bị động viên của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông. 05/07/2018 Nguyễn Bốn
1022/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm doanh cụ cho Tiểu đoàn dự bị động viên của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông. 05/07/2018 Nguyễn Bốn
1013/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung các thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm 2018 02/07/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
1004/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ từ năm 2011 đến năm 2017 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông. 29/06/2018 Nguyễn Bốn
1003/QĐ-UBND Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện Đắk R’Lấp 29/06/2018 Trần Xuân Hải