Legislation code 925/QĐ-UBND
Issuing date 13/06/2018
Published time 13/06/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường DTNT THCS & THPT Krông Nô - Hạng mục sửa chữa, cải tạo cổng, tường rào và hạ tầng kỹ thuật
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation