Legislation code 1290/QĐ-UBND
Issuing date 23/08/2018
Published time 23/08/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation