Legislation code 1475/QĐ-UBND
Issuing date 18/09/2018
Published time 18/09/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nuôi bò tại xã Đắk P’lao và xã Đắk R’Măng, huyện Đăk G’long thuộc dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2018
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation