Legislation code 198/QĐ-UBND
Issuing date 13/02/2019
Published time 13/02/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư tổ 3, phường Nghĩa Phú
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation