Legislation code 209/QĐ-UBND
Issuing date 15/02/2019
Published time 15/02/2019
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình thủy lợi Núi lửa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil (Hạng mục: Nạo vét Đập trung chuyển)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation