Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với các thửa đất tại tổ dân phố 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.
cms-publish-date 08/08/2018 | 10:13  | cms-view-count: 10358

Ngày 8/8/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1225/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với các thửa đất tại tổ dân phố 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Xem chi tiết văn bản tại đây