Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 10/05/2018 | 10:20  | cms-view-count: 2719

Nhằm xây dựng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã đủ tiêu chuẩn về chức danh, trình độ theo vị trí việc làm và theo quy định của pháp luật; Bồi dưỡng chuyên sâu các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã để giải quyết tốt các công việc được giao theo đúng quy định của pháp luật; Nâng cao nhận thức về trách nhiệm, năng lực làm việc cho công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã; Đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu quản lý, đăng ký hộ tịch của người dân, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cải cách tư pháp, cải cách hành chính nhà nước.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Chương trình bồi dưỡng theo khung chương trình quy định của Bộ Tư pháp 

Thời gian tổ chức dự kiến trong Quý II/2018 cho đối tượng là công chức làm công tác hộ tịch UBND cấp huyện và UBND cấp xã với số lượng khoảng 90 đến 100 người.

Kết thúc khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch. Chứng chỉ bồi dưỡng của lớp học là tiêu chuẩn bắt buộc để thực hiện nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch ở địa phương theo quy định của Luật Hộ tịch.

Xem chi tiết tại đây

XR