Phát động phong trào hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Ngày Chủ nhật đỏ” năm 2018
cms-publish-date 29/11/2018 | 03:30  | cms-view-count: 17864

Phong trào do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức phát động tại các địa phương trên địa bàn tỉnh vào cuối tháng 12.

Theo đó, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc và hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia HMTN với tinh thần cao nhất.

Tình nguyện viên thị xã Gia Nghĩa tham gia hiến máu tình nguyện năm 2018. Ảnh: Hoàng Hoài

Cụ thể, toàn tỉnh phấn đấu vận động từ 1600 tình nguyện viên hiến 1300 đơn vị máu sạch. Trong đó, huyện Đắk R'lấp vận động 550 tình nguyện viên hiến 450 đơn vị máu; thị xã Gia Nghĩa vận động 550 tình nguyện viên hiến 450 đơn vị máu; huyện Krông Nô vận động 500 tình nguyện viên hiến 400 đơn vị máu. Thời gian tổ chức lễ phát động và HMTN tại các địa phương vào các ngày 25-26-27/12.

Ban Chỉ đạo vận động HMTN các xã, thị trấn và các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp huyện có trách nhiệm phát động cán bộ, đoàn viên, thanh niên, giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động, lực lượng vũ trang tham gia HMTN bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Theo Đắk Nông Online