Đẩy mạnh phong trào thi đua tại Uỷ ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy miền Trung-Tây Nguyên
cms-publish-date 07/01/2019 | 09:48  | cms-view-count: 95192

Năm 2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm và các vấn đề nổi cộm, bức xúc.

Toàn cảnh Hội nghị cụm thi đua UBKT 3 tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên 

Ngày 5/1, tại Đà Nẵng, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị cụm thi đua đối với UBKT 13 tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua do UBKT Trung ương phát động, UBKT các tỉnh, thành ủy cụm thi đua khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua. Các nhiệm vụ, đặc biệt là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được quan tâm triển khai thực hiện; nhiều UBKT đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới cách một cấp, có hiệu quả, tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa, phòng, chống cũng như xử lý triệt để những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Việc tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 - Điều lệ Đảng; triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 - Điều lệ Đảng tương ứng với các tiêu chí chấm điểm thi đua theo Quy định 828 của UBKT Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng được UBKT tỉnh, thành ủy trong khu vực thực hiện nghiêm túc.

Qua kết quả thi đua, UBKT các tỉnh, thành ủy nhìn nhận sâu sắc về kết quả công việc đã thực hiện; rút ra bài học kinh nghiệm từ những kết quả đạt được của các đơn vị tỉnh, thành khác trong khu vực để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị mình.

Đồng chí Hoàng Văn Trà cũng nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội nghị cụm thi đua lần này nhằm tiếp tục quán triệt nghiêm túc, sâu sắc hơn việc triển khai chấm điểm thi đua hằng năm phục vụ cho công tác bình xét thi đua nhiệm kỳ hoặc đột xuất của Ngành; thực hiện việc chấm điểm thi đua đối với UBKT các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018, báo cáo kết quả UBKT Trung ương để làm căn cứ bình xét, khen thưởng theo nhiệm kỳ. Đồng thời, qua Hội nghị sẽ tiếp tục tập hợp những ý kiến về những mặt được, chưa được; những bất cập, tồn tại trong tiêu chí chấm điểm thi đua Ngành của các địa phương để kiến nghị, đề xuất UBKT Trung ương xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Theo báo cáo tổng hợp của UBKT Trung ương, trong năm 2018, UBKT các tỉnh, thành ủy cụm thi đua khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã cố gắng, nỗ lực thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Nổi bật là, UBKT các địa phương chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm và các vấn đề nổi cộm, bức xúc. Cụ thể, UBKT một số địa phương đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp) khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng, đảng viên đúng quy định, kịp thời, cơ bản dứt điểm; công tác giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cấp ủy viên được chú trọng và mở rộng... Bên cạnh đó, quan tâm kiện toàn, củng cố UBKT, cơ quan UBKT; đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ kiểm tra; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. 

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp, làm rõ hơn phong trào thi đua và kết quả thực hiện các nhiệm vụ thi đua theo nội dung phát động của UBKT Trung ương trong năm 2018, nhất là thi đua thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của đơn vị; đồng thời  từng bước chú trọng chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát để chấm điểm thi đua nhằm đưa phong trào thi đua của Ngành Kiểm tra Đảng trong năm 2019 và những năm tiếp theo thiết thực, hiệu quả hơn./.'

Theo dangcongsan.vn