Khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
cms-publish-date 12/12/2017 | 03:27  | cms-view-count: 3229

Đúng 8h00 sáng nay (12/12/2016), tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Đắk Nông đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn cảnh kỳ họp

Dự khai mạc Kỳ họp có các đồng chí: Điểu K'Ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí là đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và Thường trực HĐND các huyện, thị xã.

Đ/c Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp


Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu bật tầm quan trọng của kỳ họp. Kỳ họp lần này có khối lượng công việc lớn, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng sau:

Một là: Tập trung xem xét, đánh giá báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước; kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017; kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 5 năm 2016 - 2020.

Hai là: Xem xét báo cáo công tác của ngành Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự; các báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và một số báo cáo chuyên đề khác.

Ba là: Xem xét, thông qua 23 tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp. Các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết được xem xét tại Kỳ họp này đều là những nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân quan tâm về thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong thời gian tới.

Bốn là: Hoạt động chất vấn của các đại biểu HĐND đối với một số thủ trưởng các cơ quan về những vấn đề đang được cử tri, nhân dân quan tâm; nghe báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác cải cách hành chính; công tác quản lý đất đai, quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền theo luật định.

Đ/c Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp


Ngay sau lời phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Diễn, đồng chí Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 và xây dựng Kế hoạch năm 2018.

Theo đó, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 đạt kết quả tương đối, trong 16 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 đặt ra tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh, có 14/16 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, chiếm 87,5%, số chỉ tiêu đạt và vượt đạt cao nhất từ trước đến nay, trong đó: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 9,47% /KH 7,5%. Cơ cấu kinh tế (giá hiện hành) Tỷ trọng khu vực nông nghiệp chiếm 49,2%/KH 49,5%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 15,1%/KH 14,6%; khu vực dịch vụ chiếm 30,2%/KH 30,5%; khu vực thuế chiếm 5,5%/KH 5,4%. GRDP bình quân đầu người đạt 41,26 triệu đồng/KH 39 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 13.280 tỷ đồng/KH 13.000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.850 tỷ đồng/KH 1.650 tỷ đồng. Tỷ lệ nhựa hóa đường toàn tỉnh 59%/KH 58%. Bảo đảm nguồn nước cho 74% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới; 87% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 94% hộ dân thành thị sử dụng nước sạch, đạt 100% KH đề ra. 97% số hộ được dùng điện; Tỷ lệ thôn, bon, buôn có điện lưới Quốc gia 99%, đạt 100% KH đề ra. Dân số bình quân ước đạt 627 ngàn người/KH 643 ngàn người, tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,1%. Số lao động được tạo việc làm 18 ngàn người, đạt 100% KH đề ra; Đào tạo nghề cho 4.385 người/KH 3.800 người. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,61%/KH 2%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 7,88%/KH 5%. Số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 11 trường/KH 8 trường; 67,5% dân số trong độ tuổi học Trung học phổ thông đi học/KH 67%. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 77%/KH 76%; Tỷ lệ thôn, bon, tổ dân phố văn hóa 72%/KH 77%; Xã, phường, thị trấn văn hóa 24%/KH 18,3%; Cơ quan đạt danh hiệu văn hóa 88,7%/KH 87,6%. Có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế đạt 10 xã), mỗi xã đạt bình quân 11,7 tiêu chí, đạt 100% KH đề ra.

Có 02/16 nhóm chỉ tiêu không đạt kế hoạch, chiếm 12,5% gồm: Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 83%/KH 85%; riêng chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế đạt 50,7%/KH 38%, vượt KH. Tỷ lệ che phủ rừng 39,34%/KH 40,5%; Riêng chỉ tiêu trồng rừng toàn tỉnh ước trồng được 2.146 ha rừng, đạt 92%KH do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao, đạt 215%KH do HĐND tỉnh giao; trồng rừng phòng hộ đạt 745 ha, chỉ đạt 57%KH.

Đ/c Lê Diễn chỉ đạo tại kỳ họp


Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó có các chỉ tiêu chính như: Tăng trưởng kinh tế (tính theo hệ số mới): GRDP (giá 2010) tăng 7,15%; Khu vực Nông nghiệp tăng 5,97%; Khu vực Công nghiệp xây dựng tăng 9,4%; Khu vực Dịch vụ tăng trên 7,46%; Khu vực Thuế tăng trên 7,55%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tính theo hệ số mới): Tỷ trọng khu vực nông nghiệp chiếm 47,83%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 16,94%; khu vực dịch vụ chiếm 32,34%; khu vực thuế chiếm 2,9%. GRDP bình quân đầu người (tính theo hệ số mới): Đạt 38,63 triệu đồng, trên dân số dự kiến 635 ngàn người. GRDP bình quân đầu người (tính theo hệ số cũ): Đạt 44,85 triệu đồng.

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Theo chương trình, trong ngày 12 và buổi sáng ngày 13/12, Hội đồng sẽ  tiến hành thông qua các báo cáo và dự thảo nghị quyết.

Buổi chiều ngày 13/12, Kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận tại các tổ; ngày 14/12 thảo luận tập trung tại hội trường và chất vấn tại kỳ họp; ngày 15 thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Trước khi bước vào phiên khai mạc, các đại biểu đã đến dâng hoa và thắp hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.
Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục đăng tải thông tin diễn biến của kỳ họp và các Nghị quyết của HĐND tỉnh sau khi thông qua tại kỳ họp.


Tấn Lê