Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc tại tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 09/04/2018 | 04:30  | cms-view-count: 3404

Ngày 9/4, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do đồng chí Hà Công Tuấn – Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trường đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp.

Các đồng chí: Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Lãnh đạo các Sở, ngành là thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục kiểm lâm, các công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Nông có 16 công ty nông, lâm nghiệp, trong đó có 2 công ty nông nghiệp và 14 công ty lâm nghiệp. Tổng diện tích tự nhiên của các công ty nông, lâm nghiệp trước khi sắp xếp, đổi mới là 124.349,6 ha; phương án sử dụng đất sau sắp xếp, đổi mới là 102.007,95 ha. Diện tích còn lại dự kiến giao về địa phương và đơn vị khác quản lý sử dụng.

Việc sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, về tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch đề ra do tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc về tài chính, đất đai chưa được xử lý, đặc biệt là trong công tác giải thể và cổ phần hóa. Hiện tại, có 6 doanh nghiệp duy trì, đổi mới các Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước, gồm: Công ty TNHH MTV Đại Thành; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Đắk Wil, Nam Tây Nguyên, Đăk N'Tao, Đức Hòa và Quảng Sơn. Đến nay, các Công ty đã được phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020.

Tại cuộc họp, đại diện các công ty cũng đã báo cáo những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại đơn vị mình.

Đại diện các công ty nông, lâm nghiệp phát biểu tại cuộc họp

Để khắc phục những khó khăn trên, tỉnh đã đề xuất Đoàn công tác kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan làm cơ sở để địa phương thực hiện. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn các công ty lâm nghiệp được trồng rừng theo phương thức lâm nông kết hợp (sản xuất nông nghiệp nhưng đảm bảo độ che phủ rừng).  Hiện các công ty lâm nghiệp hoạt động chủ yếu là quản lý, bảo vệ và phát rừng với nguồn kinh phí hàng năm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ công ích. Do vậy, hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV chưa phù hợp, tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét chuyển đổi mô hình các công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Đắk Nông thành Ban quản lý rừng… 

Sau khi nghe kiến nghị của các công ty nông, lâm nghiệp và các ý kiến của các thành viên Đoàn công tác, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho rằng: Ngay sau khi Nghị định 118/2014/NĐ-CP ban hành, tỉnh đã triển khai về cơ bản phương án tổng thể được Chính phủ phê duyệt sớm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tỉnh còn gặp nhiều tồn tại, vướng mắc nhất là việc tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa các công ty nông, lâm nghiệp với người dân. Do đó, công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp ở tỉnh còn chậm so với các tỉnh thành trong cả nước. Đồng chí đề nghị, thời gian tới tỉnh cần rà soát, đánh giá cụ thể, bài bản từng đơn vị để có hướng chỉ đạo cụ thể. Đối với các Công ty đã được sắp xếp, đổi mới cần ổn định được diện tích và cơ chế để các công ty hoạt động phát triển sản xuất. Đối với các công ty sẽ giải thể phải có phương án cụ thể và triển khai sớm.

Đoàn công tác ghi nhận các ý kiến đề xuất của tỉnh để có phương án tham mưu Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết. Sau cuộc họp, Đoàn công tác đi thăm và làm việc tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành; Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An.

Song Nguyên