Lấy ý kiến dự thảo hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2018 – 2019
cms-publish-date 01/06/2018 | 09:17  | cms-view-count: 2742

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Đắk Nông và các cấp có thẩm quyền, sáng ngày 31/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2018 – 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã; các đơn vị trực thuộc và và các phòng, ban thuộc Sở. 

Hội nghị nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại các cơ sở giáo dục đảm bảo đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực và chấm dứt tình trạng lạm thu trong trường học.

Theo đó, các đại biểu đã bàn và thống nhất các nội dung như: Các khoản kinh phí thu theo quy định, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; sử dụng tiền học phí, tiền Bảo hiểm y tế, tiền giữ xe của học sinh, tiền dạy thêm, học thêm; các khoản thu thỏa thuận phục vụ cho học sinh; các khoản đóng góp, tài trợ như kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng, khoản thu xã hội hóa giáo dục; quy trình huy động, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ…

Sau Hội nghị, Thanh tra Sở sẽ phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính và các Phòng, ban, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, chi hằng năm nhằm phát hiện, chấn chỉnh các cơ sở giáo dục thu các khoản trái quy định.

Ngọc Linh