Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 -2023
cms-publish-date 15/05/2018 | 03:45  | cms-view-count: 3328

Chiều 15/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông đã tổ chức bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 -2023.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 -2023

Tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra 07 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 -2023. Trước đó, trong phiên khai mạc diễn ra vào buổi sáng, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm 29 ủy viên. BCH Liên đoàn lao động tỉnh khóa IV đã tổ chức hội nghị lần thứ Nhất, bầu ra Ban thường vụ gồm 8 đồng chí, trong đó, đồng chí Đinh Trọng Nhương được bầu làm Chủ tịch BCH Liên đoàn lao động tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Ủy ban kiểm tra gồm 4 ủy viên, do đồng chí  Trần Hữu Tiến làm Chủ nhiệm.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Với tỷ lệ thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2018-2023 với các nội dung như: Phấn đấu kết nạp ít nhất 1.500 đoàn viên; 95% đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập được tổ chức công đoàn, trong đó 100% đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp đủ điều kiện thành lập được tổ chức công đoàn; phấn đấu 85% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đủ tiêu chuẩn xếp loại tốt; 85% trở lên số công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 55% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh; hằng năm, bình quân mỗi công đoàn  cơ sở bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét kết nạp vào Đảng; thành lập ban nũ công quần chúng ở 60% công đoàn cơ sở đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phấn đấu mỗi liên đoàn lao động, huyện, thị xã, công đoàn ngành có 1 tổ tư vấn pháp luật...

Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2018 -2023 ra mắt Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đinh Trọng Nhương, Chủ tịch BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2018 -2023 đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở cần nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện ngay trong công đoàn; phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực hoạt động của công đoàn ngay từ tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2018 - 2023.

Tặng hoa cho các đồng thôi ủy viên BCH khóa III thôi tham gia BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Khóa IV

Sam Nguyễn