UBND tỉnh làm việc với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
cms-publish-date 01/06/2018 | 09:24  | cms-view-count: 3315

Chiều ngày 31/5, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh.

Về phía Đoàn công tác có TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Nguyễn Đăng Quế - Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; Lãnh đạo khoa Đào tạo Bồi dưỡng, khoa Sau Đại học, Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Văn phòng.

Về phía UBND tỉnh có đồng chí Cao Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và Trường Chính trị tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của tỉnh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Theo đó, thực hiện quyết định số 215/QĐ-UBND, ngày 10/2/2017  của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2017, các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, kết quả đào tạo, bồi dưỡng thực hiện vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Tỉnh đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cho CBCCVC tỉnh. Nhờ đó, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ CBCCVC ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Về kế hoạch năm 2018, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức cho CBCCVC tham gia đào, tạo bồi dưỡng các lớp Cao cấp LLCT, Trung cấp LLCT, bồi dưỡng hội nhập kinh tế quốc tế, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, hành chính văn hóa công sở…

Sau khi nghe báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện đào tạo công tác, bồi dưỡng CBCCVC của tỉnh trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và ý kiến trao đổi tại cuộc họp; Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Đặng Xuân Hoan đã thống nhất ý kiến sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh để xây dựng Kế hoạch đào tạo đội ngũ CBCCVC của tỉnh, trước mắt là xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp: Cao cấp LLCT; Bồi dưỡng hội nhập kinh tế quốc tế; Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, hành chính văn hóa công sở; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Giao Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh để xây dựng chương trình, nội dung cụ thể.


Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Cao Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia, Phân viện khu vực Tây Nguyên cùng các thầy cô giáo đã tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua. Về Kế hoạch năm 2018, đồng chí mong muốn Học viện Hành chính quốc gia tiếp tục hỗ trợ tỉnh để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp nhất với điều kiện của tỉnh. Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan cần xây dựng kế hoạch mở lớp, chiêu sinh các lớp bảo đảm đúng đối tượng, tiến độ; chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị dạy học theo quy định.

Song Nguyên