Đoàn công tác của Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 tại tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 01/11/2018 | 01:37  | cms-view-count: 71555

Sáng 01/11/2018, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do đồng chí Bùi Anh Bình - Phó Trưởng phòng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông về kiểm tra, giám sát thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018. Đồng chí Trương Thanh Tùng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông (BCĐ); cùng các thành viên BCĐ đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Báo cáo của UBND tỉnh tại buổi làm việc cho thấy, trong thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Theo đó, bộ máy chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh đã được thành lập, kiện toàn đầy đủ và đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã và các thôn, bon, buôn, bản của tỉnh; đồng thời, tỉnh cũng đã hoàn thiện khung văn bản pháp lý để triển khai thực hiện các chương trình theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình địa phương.

Trong năm 2018, việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kết quả huy động các nguồn vốn đầu tư vào khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 đạt gần 13.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình là 73,3 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có tổng nguồn vốn huy động đầu tư gần 45 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình hơn 33,7 tỷ đồng. 

Về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 10/61 xã có quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2018, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu sẽ có thêm 7 xã đạt chuẩn, đồng thời phấn đấu đến năm 2020 huyện Đắk R'lấp trở thành huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh. Hiện nay, bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 11,97 tiêu chí/xã. Công tác xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng trong 9 tháng đầu năm 2018 tiếp tục được các cấp các ngành chú trọng quan tâm triển khai thực hiện. Các công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, nước sạch... ngày càng đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân nông thôn. Với nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện năm 2018 thì UBND tỉnh đã phân bổ về cho các địa phương để đầu tư thực hiện làm 63,22 km đường giao thông nông thôn, 12 công trình về trường học, 15 công trình về cơ sở vật chất văn hóa và 02 công trình về chợ nông thôn.

Đối với chương trình giảm nghèo bền vững, các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã được triển khai và đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, chính sách về hỗ trợ y tế: Có 74.294 người nghèo được cấp thẻ BHYT với tổng kinh phí thực hiện gần 26,08 tỷ đồng; có 110.348 người là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn được hỗ trợ mua thẻ BHYT với tổng kinh phí thực hiện hơn 38,7 tỷ đồng. Về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo: Trong năm 2018 sẽ có 220 hộ nghèo được vay vốn làm nhà với tổng số tiền gần 6,2 tỷ đồng. Để tạo cơ hội cho người nghèo có điều kiện hơn trong học tập, ngày 06/9/2016, HĐND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND để hỗ trợ kinh phí học tập và cấp sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; tính đến ngày 31/5/2018 đã thực hiện được với tổng kinh phí hỗ trợ là 408 triệu đồng. Riêng đối với Chương trình 30a, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hoá sinh kế nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững tại huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao áp dụng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, hiện nay đang được UBND tỉnh thực hiện việc rà soát theo quy định. Theo kết quả tổng điều tra, rà soát năm 2017, áp dụng thực hiện năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh chiếm 16,57%, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm 44,45%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng - Phó trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông nêu một số kiến nghị tại buổi làm việc
 

Bên cạnh đó, báo cáo của UBND tỉnh cũng đã nêu một số tồn tại hạn chế. Theo đó, mặc dù trong năm qua công tác triển khai, quán triệt về Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện tương đối hiệu quả; tuy nhiên, việc huy động nguồn lực thực hiện Chương trình còn nhiều khó khăn, ngân sách đầu tư của nhà nước còn thấp so với yêu cầu, vốn huy động trong nhân dân rất hạn chế, vốn hỗ trợ từ doanh nghiệp không nhiều. Một số địa phương thực hiện công tác quán triệt, tuyên truyền còn chưa kịp thời và còn thiếu chiều sâu, dẫn đến một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa hiểu rõ, hiểu đúng mục tiêu, nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, do đó sự tham gia và hưởng ứng chưa cao. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo ở một số địa phương còn lúng túng, chưa kiên quyết trong công tác điều tra, rà soát và bình xét hộ nghèo dẫn đến tình trạng còn sai sót hộ nghèo. Ở một số cơ sở có hiện tượng tách hộ người cao tuổi để thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đối với nhóm hộ này nếu dùng các chính sách hỗ trợ tác dụng vào cũng khó giảm nghèo, giảm cận nghèo, gây khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo địa phương.  

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng - Phó trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; qua đó, đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương và các Bộ, Ban, ngành sớm ban hành cơ chế đặc thù riêng để hỗ trợ cho các địa phương còn gặp nhiều khó khăn như tỉnh Đắk Nông có thêm nguồn vốn nhằm thực hiện tốt các nội dung, mục đích của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Bùi Anh Bình - Phó Trưởng phòng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính), Trưởng Đoàn công tác phát biểu kết luận buổi làm việc  
 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Anh Bình - Phó Trưởng phòng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp đánh giá cao kết quả, sự nỗ lực của chính quyền các cấp tỉnh Đắk Nông trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, đặc biệt là những kết quả đạt được trong giảm nghèo cũng như xây dựng nông thôn mới. Theo đồng chí Bùi Anh Bình, xét về mặt bằng chung thì một số chỉ tiêu về nông thôn mới của tỉnh Đắk Nông cao hơn các tỉnh khu vực Tây Nguyên, đồng thời, tiêu chí về thu nhập cũng đạt ở mức khá cao trong khu vực. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh cần tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu tại buổi làm việc; tiếp tục kiện toàn và tăng cường sự phối hợp hoạt động của các thành viên trong Ban chỉ đạo các cấp để thực hiện tốt các nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, rà soát nhằm đảm bảo các số liệu thống kê về kết quả thực hiện các Chương trình được báo cáo chính xác, việc này nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong việc hoạch định chính sách cũng như kết quả thực hiện các chính sách đã ban hành. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị tỉnh cần quan tâm làm rõ nguyên nhân của việc giải ngân vốn chậm trong thời gian qua và chỉ đạo việc giải ngân nguồn vốn đáp ứng việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới. Đối với kinh phí dành cho thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019, cần phải trình HĐND vào kỳ họp cuối năm nay để quyết định dự toán và phân bổ dự toán đến đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo đúng thời gian quy định. Tỉnh cũng cần quan tâm hơn nữa đến việc ban hành các chính sách phát triển các ngành nghề về nông nghiệp và công nghiệp một cách bền vững, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh để giảm nghèo hiệu quả. Về các đề xuất của tỉnh nêu tại buổi làm việc, Đoàn công tác sẽ ghi nhận đầy đủ để báo cáo với Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, bộ phận thường trực BCĐ cần tiếp thu ý kiến của các thành viên BCĐ cùng Đoàn công tác tại buổi làm việc, hoàn chỉnh báo cáo gửi cho Bộ Tài Chính; trên cơ sở này, Đoàn công tác sẽ báo cáo với Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia về các kết quả thực hiện, kèm với các đề xuất liên quan của tỉnh.

Theo Chương trình làm việc, buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác sẽ đi kiểm tra thực địa việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong.

Sam Nguyễn