Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ka H’Hoa chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công tác cán bộ người dân tộc
cms-publish-date 02/11/2018 | 02:32  | cms-view-count: 16964

Chiều 01/11/2018, Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ. Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ka H'Hoa đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân về giải pháp nâng cao tỷ lệ cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số trong các cơ quan nhà nước.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ka H'Hoa nêu ý kiến chất vấn tại hội trường. Ảnh Truyền hình Quốc hội

 

Đại biểu Ka H'Hoa nêu vấn đề chất vấn: Ngày hôm qua có đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số ngày càng có xu hướng giảm và chưa đạt theo quy định "cứng" tại Quyết định 402 (Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới). Mặc dù Bộ đã có câu trả lời nhưng chưa làm rõ được vấn đề. Xin hỏi Bộ đã có tham mưu tổ chức thực hiện chính sách trên như thế nào trong thực tế để từng bước nâng cao tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số trong cơ quan nhà nước các cấp?

Trả lời câu hỏi của đại biểu Ka H'Hoa, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết: Hôm qua, Bộ trưởng đã có trả lời chất vấn về thực hiện theo Quyết Định 402. Quyết định đã quy định rất rõ đối với các địa phương có 5% dân tộc thiểu số thiểu số trở lên thì ở các cơ quan, đơn vị tỷ lệ cán bộ dân tộc được bố trí là bao nhiêu. Kể cả đối với các cơ quan làm công tác dân tộc. Về vấn đề này, Bộ Nội vụ sẽ căn cứ vào Quyết định 402 này để tiến hành kiểm tra đối với các tỉnh trong thực hiện chỉ tiêu mà quyết định 402 đề ra. Nếu địa phương nào chưa thực hiện đúng thì phải thực hiện đúng theo tinh thần của Quyết định. Ngoài ra, trong việc tuyển dụng, tuyển chọn cán bộ, các địa phương cũng cần có ưu tiên đối với người dân tộc thiểu số. Trong đó có vấn đề tiêu chuẩn, điều kiện chưa đủ, nhưng đã có quy hoạch.

T.T