Giao ban công tác xây dựng Đảng quý IV năm 2018
cms-publish-date 05/01/2019 | 09:21  | cms-view-count: 6505

Chiều 4/1, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì giao ban công tác xây dựng Đảng quý IV năm 2018, triển khai nhiệm vụ quý I năm 2019.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy

Theo đánh giá, trong quý IV và năm 2018, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Tỉnh đã chỉ đạo, định hướng tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Cùng với thực hiện tốt việc bố trí, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, tỉnh tiếp tục chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết số 26, 27 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); cụ thể hóa 27 biểu hiện được chỉ ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thành 85 biểu hiện để các tập thể, cá nhân dễ nhận diện, đánh giá.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Năm 2018, toàn tỉnh đã kết nạp được 1211 đảng viên, đạt 107,64% so với chỉ tiêu trong năm.

Đồng chí Lê Kim Huy, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị cần có giải pháp xử lý đảng viên vừa nghỉ hưu đã xin thôi sinh hoạt Đảng

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ do cấp ủy giao đạt 100% kế hoạch đề ra. Các cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến quản lý và bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao, nhận khoán đất rừng theo Nghị định 135 của Chính phủ được thực hiện quyết liệt.

Tuy nhiên, việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế. Việc kiểm tra chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, đạo đức trong hệ thống giáo dục chưa được thực hiện thường xuyên. Một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Việc "xóa" chi bộ thôn chưa có đảng viên là người tại chỗ chưa đạt theo kế hoạch đề ra...

Quý IV và năm 2018, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả

Trong quý I/2019, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy trên các lĩnh vực kịp thời, hiệu quả. Trong đó, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Việc theo dõi, đôn dốc, hướng dẫn triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương "Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp" tiếp tục được tăng cường.

Lãnh đạo Báo Đắk Nông báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Thanh Danh yêu cầu, trong năm 2019, các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy cần triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy. Sau sắp xếp cần sớm bổ sung, chỉnh sửa quy chế làm việc, phối hợp để bảo đảm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các Ban Đảng tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xử lý nghiêm, thậm chí loại bỏ những cán bộ, đảng viên suy thoái, "tự diễn biến, tự chuyển hóa" cũng như tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Việc phản bác các luận điệu sai trái cần phải tăng cường, nhanh chóng, hiệu quả, nhất là phát huy vai trò nhóm đấu tranh phản bác trên không gian mạng tại các địa phương, mở rộng mạng lưới thành viên tham gia. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục hướng dẫn, theo dõi sát kiểm điểm cuối năm 2018 và tăng cường rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ để bảo đảm nguồn lực cho nhiệm kỳ tới. Lĩnh vực nội chính cần tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019.  Báo xuân, chương trình tết cần tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Đắk Nông.

Theo Đắk Nông Online