Tăng cường công tác chỉ đạo, tiếp tục thực hiện đồng bộ chương trình cải cách hành chính
cms-publish-date 31/01/2019 | 08:23  | cms-view-count: 29518

Ngày 30/1, UBND tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và sơ kết phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giai đoạn 2017-2018.

Đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy đề nghị tăng cường vai trò người đứng đầu trong CCHC

Theo đánh giá, trong năm 2018, các nhiệm vụ CCHC đã được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện, gắn với tiêu chí chỉ số thành phần CCHC của tỉnh. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện công tác CCHC sâu sát và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đa số đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các nhiệm vụ CCHC được triển khai hiệu quả và đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Công tác cải cách TTHC được đẩy mạnh, nhất là lĩnh vực đất đai. Việc trễ hạn trong giải quyết TTHC cho người dân giảm hơn so với năm 2017.

Trong năm, toàn tỉnh tiếp nhận 319.370 hồ sơ và đã giải quyết 293.184 hồ sơ. Hiện toàn tỉnh có 552 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 46 TTHC được cung cấp, tiếp nhận trực tuyến mức độ 4. UBND tỉnh tiếp tục ban hành quyết định công bố danh mục TTHC cắt giảm từ 20 đến 50% thời gian giải quyết so với quy định đối với 169 TTHC thuộc 27 lĩnh vực; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến gồm 37 TTHC cấp độ 3 và 57 TTHC cấp độ 4…

Lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải nêu những khó khăn trong công tác CCHC trong lĩnh vực giao thông - vận tải

Tuy nhiên, công tác CCHC vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Việc cập nhật thông tin giải quyết TTHC trên hệ thống "một cửa điện tử" chưa được quan tâm đầy đủ; việc tích hợp dữ liệu trên Cổng dịch vụ công trực tuyến với "một cửa điện tử" tỉnh chưa đồng bộ; công tác tuyên truyền cho người dân về giải quyết TTHC qua hình thức trực tuyến, nhất là giải quyết TTHC cấp độ 3, 4 còn thấp; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư công vụ để giải quyết nhiệm vụ công còn thấp…

Năm 2019, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng vào  tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành để triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác CCHC, nhất là cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông". Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, dự án, hướng đến mục tiêu thực hiện Chính phủ điện tử.

Lãnh đạo Sở Thông tin-Truyền thông nêu những khó khăn trong việc xây dựng hạ tầng thông tin

Về phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách TTHC giai đoạn 2017-2018, với mục tiêu " Đơn giản hơn-đúng hẹn hơn-thân thiện hơn", sau 2 năm thực hiện đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Nhiệm vụ cải cách TTHC được lãnh đạo các cấp, các ngành chú trọng, quan tâm chỉ đạo triển khai, đẩy mạnh thực hiện thông qua nhiều hoạt động. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm soát TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết, đơn giản hóa các thành phần không cần thiết trong các bộ TTHC; giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp đúng thời gian quy định; công khai, minh bạch, thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức truy cập, tìm hiểu. 

Phát biểu tại hội nghị, cùng với ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, đồng chí Cao Huy đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác chỉ đạo, tiếp tục thực hiện đồng bộ chương trình CCHC, bám sát các nghị quyết của Chính phủ, nhất là Nghị định 61 về cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính công…

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách TTHC giai đoạn 2017 - 2018

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách TTHC, giai đoạn 2017-2018.

Theo Đắk Nông Online