Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2018
12/04/2018 | 10:45  | cms-view-count: 3550

Ngày 12/4, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh để tổng kết, đánh giá tình hình kết quả hoạt động của của Ban đại diện và hoạt động chuyên môn của Chi nhánh NHCSXH tỉnh trong quý I; triển khai phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ Quý II năm 2018. Đồng chí Nguyễn Bốn – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh chủ trì hội nghị.

Các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh tham dự cuộc họp
 

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong Quý I/2018, tổng doanh số cho vay của NHCSXH tỉnh Đắk Nông đạt hơn 289 tỷ đồng (bằng 105,47% so với cùng kỳ năm 2017), với 10.739 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận vay vốn. Riêng cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ đạt 11 hộ với số tiền cho vay là 275 triệu đồng. Tổng doanh số thu nợ đạt 166.482 triệu đồng, bẳng 296% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính đến hết tháng 3/2018, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh đạt hơn 2.382 tỷ đồng, tăng 173 tỷ đồng so với năm 2017, đạt tỷ lệ tăng trưởng 7,8%. Tổng dư nợ tính đến thời điểm trên đạt gần 2.332 tỷ đồng với 67.896 hộ còn dư nợ, đạt tỷ lệ tăng 5,5% so với đầu năm, hoàn thành 99,07% kế hoạch tín dụng và 90,97% kế hoạch tăng trưởng được giao trong năm. Trong đó, 99,8% tổng dư nợ toàn chi nhánh (2.328 tỷ đồng) được cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH thời gian qua đã góp phần hiệu quả trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực; góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, có 21.992 hộ nghèo, 9.160 hộ cận nghèo, 4.891 hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh còn dư nợ tại NHCSXH tỉnh. Đặc biệt, số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với vốn tín dụng của Ngân hàng CSXH tỉnh thời gian qua đã tăng rõ rệt (khoảng 85% số hộ đồng bào trong toàn tỉnh), được vay vốn ngày càng nhiều; việc quản lý, sử dụng tiền vay cơ bản có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, trả nợ đúng hạn.

Tuy nhiên, về chất lượng tín dụng mặc dù được đánh giá là đã nâng cao trong thời gian qua nhưng chưa ổn định và đồng đều, trong đó có nhiều địa phương nợ quá hạn còn cao so với trung bình chung toàn tỉnh. Bên cạnh đó, việc cho vay hộ nghèo về nhà ở Theo quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ triển khai chậm do gặp khó khăn trong việc huy động đủ nguồn vốn.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã phân tích, đánh giá tình hình và thống nhất các nội dung về phương hướng, nhiệm vụ trong quý II năm 2018. Theo đó, ngân hàng CSXH tỉnh sẽ nỗ lực tăng trưởng tín dụng thêm 100 tỷ đồng để đáp ứng cơ bản nguồn vốn, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi; đồng thời, tiếp tục duy trì chất lượng tín dụng bền vững và tập trung phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác,chính quyền địa phương các cấp để tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu từng bước giảm nợ quá hạn so với đầu năm.

Sam Nguyễn