Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019
08/01/2019 | 02:32  | cms-view-count: 62783

Sáng ngày 8/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương cùng tham dự.

Toàn cảnh hội nghị

Theo đánh giá, trong năm 2018, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp ở địa phương tiếp tục được phát huy, đạt nhiều kết quả tích cực. Các kế hoạch công tác trọng tâm và trên các lĩnh vực chuyên môn được triển khai thực hiện tốt, góp phần thiết thực vào thành tựu chung của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có nhiều tiến bộ, đã bám sát quy định của luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát văn bản được thực hiện thường xuyên và chú trọng rà soát những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý ngày càng đi vào chiều sâu. Trong năm 2018, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức tập huấn công tác trợ giúp pháp lý cho hơn 100 cộng tác viên; tổ chức 17 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý cho các bon, buôn tại các xã vùng sâu, vùng xa và cấp, phát hơn 6.000 tờ gấp pháp luật các loại… Việc thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, tập trung vào những vấn đề bức xúc có nhiều phản ánh, kiến nghị về thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành từng bước được hiện đại hóa thông qua việc 100% văn bản được trao đổi trên môi trường mạng và sử dụng chữ ký số...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy phát biểu tại Hội nghị

Năm 2019, ngành Tư pháp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó chú trọng các vấn đề liên quan mật thiết đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp, gắn với định hướng, mục tiêu xây dựng ngành Tư pháp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện quyết liệt việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác, đưa các lĩnh vực công tác tư pháp thực sự đến gần, thân thiện với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Đồng chí Trần Đình Vinh, Giám đốc Sở Tư pháp trao Giấy khen cho các tập thể cá nhân

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngành Tư pháp trong sự phát triển kinh tế của tỉnh. Thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành Tư pháp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản pháp luật, bảo đảm tính ổn định, khả thi của văn bản; đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 - 2022".  Thực hiện các giải pháp phát triển các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng bảo đảm hài hòa giữa xã hội hóa và công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này; chú trọng thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề; triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp phiếu lý lịch tư pháp...UBND các huyện, thị xã cần quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác tư pháp ở địa phương đạt hiệu quả, chất lượng; bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí, nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Sở Tư pháp tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua do Sở tư pháp phát động năm 2018.

Song Nguyên