Hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2019
cms-publish-date 21/01/2019 | 04:52  | cms-view-count: 5059

Sáng ngày 21/01, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị 

Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đồng chí Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã.

Hội nghị đã tập trung đánh giá thực trạng tình hình triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; công tác tham mưu của cơ quan quân sự địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương những kết quả đã đạt được của các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019, đồng chí yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phát huy vai trò hoạt động của hệ thống chính trị ở các cấp, cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của từng địa phương, từng ngành, chú trọng các chủ trương, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2018.

Chủ động phối hợp các lực lượng nắm chắc và dự báo chính xác tình hình, không để bị động, bất ngờ; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở không để tạo điểm nóng; đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, chú trọng tiềm lực chính trị, tinh thần, tiềm lực quân sự an ninh. Chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ các cấp và toàn dân. Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và chuẩn bị nguồn lực cho công tác tuyển quân năm 2020.

Tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng các lực lượng đủ khả năng xử trí kịp thời các tình huống ngay tại cơ sở. Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm, chăm lo bảo đảm ngân sách và các mặt công tác liên quan để bảo đảm tốt cho hoạt động của lực lượng vũ trang...

Hội nghị đã thảo luận, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đề ra những chủ trương, giải pháp, những khó khăn, vướng mắc cần tập trung giải quyết, nhất là các giải pháp đột phá nhằm hạn chế những khâu yếu, mặt yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019.

                                                                               Phương Nam

 

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 5
Tổng: 0