Tổng kết công tác Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Đề án 896 tỉnh Đắk Nông năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
cms-publish-date 22/01/2019 | 07:42  | cms-view-count: 84482

Chiều ngày 21/1, đồng chí Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo và Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh, phó Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị với các huyện, thị xã về tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (PCTP, TNXH) và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Đề án 896 tỉnh Đắk Nông năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Theo đánh giá, năm 2018, Ban chỉ đạo các cấp đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tập trung rà soát, đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm, kiềm chế và làm giảm tội phạm hình sự, không để hình thành các điểm phức tạp. Tỷ lệ khám phá án hình sự rất cao đạt 96%, riêng trọng án đạt 100%. Công tác đấu tranh với tội phạm hủy hoại rừng, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản được tăng cường. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được quán triệt và thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh đã hình thành thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, giúp cho cán bộ, công nhân viên chức lao động và nhân dân nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo đảm ANTT, từng bước hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, chủ động ngăn ngừa các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.

Công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã có nhiều chuyển biến tốt, người dân giao nộp 379 khẩu súng tự chế và 34 nòng súng, 53 vũ khí thô sơ các loại; 75 khẩu súng nhựa, 47 quả pháo; 04 kí pháo và 83 vật liệu nổ các loại.

Về thực hiện Đề án 896, trong năm 2018, toàn tỉnh đã triển khai thu thập thông tin vào phiếu DC01 được 71/71 xã, phường, thị trấn, đạt 93% kế hoạch.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy phát biểu kết luận

Năm 2019, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban chỉ đạo các cấp quán triệt lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, các chương trình, đề án của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Triển khai tốt công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật và tội phạm. Xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy sự tham gia của toàn dân với nòng cốt là lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; triển khai thực hiện tốt Đề án 896 về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Kết luận Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban chỉ đạo các cấp và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể trong năm 2018. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, đồng chí đề nghị, Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành, Trung ương và của tỉnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường đổi mới hình thức tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ra quân tấn công trấn áp mạnh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm về trật tự xã hội nhằm phòng ngừa kịp thời và làm giảm các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên Đán sắp tới.

Song Nguyên

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 4
Tổng: 0