Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Việc chống dịch COVID-19 có chiều hướng tốt, cần tiếp tục phát huy thành quả (22/06/2021)

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các ngành, địa phương xác định rõ mục tiêu là ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi đợt bùng phát thứ 4 của dịch COVID-19, nhanh chóng ổn định tình hình, đưa đất nước trở...