STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 712/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp 01 phòng mổ Bệnh viện đa khoa tỉnh đạt chuẩn vô khuẩn cấp độ 10.000 (tuyệt trùng 100%) 16/05/2019 Trần Xuân Hải
2 715/QDD-UBND Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải Trường Sơn tại thôn 11, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng và thương mại Trường Sơn 16/05/2019 Trương Thanh Tùng
3 251/KH-UBND Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2019 16/05/2019 Trần Xuân Hải
4 710/QDD-UBND Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cũ); đồng thời, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Bé Yêu 15/05/2019 Trương Thanh Tùng
5 709/QDD-UBND Giao đất cho Bưu điện tỉnh Đắk Nông để xây dựng công trình Bưu điện văn hóa xã Trúc Sơn 15/05/2019 Trương Thanh Tùng
6 2171/UBND-KTN Tập trung triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm địa bàn 15/05/2019 Trương Thanh Tùng
7 703/QĐ-UBND Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (PCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 15/05/2019 Cao Huy
8 248/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 03/5 đến ngày 08/5/2019 và nhiệm vụ tuần 20 năm 2019 14/05/2019 Phạm Ngọc Tuyển
9 675/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tại Một cửa điện tử 13/05/2019 Cao Huy
10 689/QĐ-UBND

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chùa Giác Tánh

13/05/2019 Trương Thanh Tùng
11 688/QĐ-UBND Giao đất cho Trường mẫu giáo Ánh Dương sử dụng vào mục đích xây dựng trường học 13/05/2019 Trương Thanh Tùng
12 691/QĐ-UBND Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Song 13/05/2019 Trương Thanh Tùng
13 693/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung Thiết bị đồ gỗ năm 2019 13/05/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
14 674/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/05/2019 Cao Huy
15 676/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hồ chứa nước Đắk N’ting, tỉnh Đắk Nông 13/05/2019 Trần Xuân Hải
16 677/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cơ sở vật chất phát triển du lịch Công viên địa chất Đắk Nông, hạng mục: Bảo tàng âm thanh Công viên địa chất Đăk Nông; điểm giới thiệu căn cứ địa Nâm Nung; địa điểm bắt tin liên lạc Bắc Nam 13/05/2019 Trần Xuân Hải
17 678/QĐ-UBND Chi kinh phí từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai để thực hiện Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai (Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2019) 13/05/2019 Trương Thanh Tùng
18 673/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư tổ 3, phường Nghĩa Phú 10/05/2019 Trần Xuân Hải
19 671/QĐ-UBND Công bố danh sách cán bộ giám định tư pháp theo vụ việc 09/05/2019 Cao Huy
20 651/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề điện công nghiệp và công nghệ ô tô cho Trường Trung cấp nghề Đắk Nông. 07/05/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh