STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 911/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung, khai thác nước dưới đất phục vụ sản xuất 25/06/2020 Trương Thanh Tùng
2 20/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 25/06/2020 Trương Thanh Tùng
3 19/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 11/06/2020 Trương Thanh Tùng
4 769/QĐ-UBND Bổ sung nội dung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 02/06/2020 Trương Thanh Tùng
5 17/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Công ty TNHH GreenFarm Asia) 25/05/2020 Trương Thanh Tùng
6 674/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát Quảng Phú 4, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô 15/05/2020 Trương Thanh Tùng
7 16/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản (Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Phước Lộc khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên trong diện tích Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ cát Quảng Phú 4, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) 15/05/2020 Trương Thanh Tùng
8 549/QDD-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Cơ sở sản xuất Tiến Phước, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh 22/04/2020 Trương Thanh Tùng
9 516/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương dự án đầu tư khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát Quảng Phú 4, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông của Công ty TNHH một thành viên khai thác khoáng sản Phước Lộc 15/04/2020 Trương Thanh Tùng
10 399/QĐ-UBND Bổ sung nội dung tại Điều 1 Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt trữ lượng báo cáo kết quả thăm dò đá xây dựng, mỏ đá bazan thôn 10A, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 25/03/2020 Trương Thanh Tùng
11 347/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trại chăn nuôi heo Vũ Sơn Tùng, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi 12/03/2020 Trương Thanh Tùng
12 118/QĐ-UBND Cho Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV thuê đất để sử dụng cho hoạt động khoáng sản thuộc dự án khai thác mỏ Bauxit Nhân Cơ - Đắk Nông (Phần diện tích khai trường năm thứ 3) 21/01/2020 Trương Thanh Tùng
13 67/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đỗ Kim Thành, khai thác nước dưới đất phục vụ sản xuất 14/01/2020 Trương Thanh Tùng
14 01/GP-UBND Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của công ty đỗ kim thành 13/01/2020 Trương Thanh Tùng
15 40/GP-UBND Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của trung tâm y tế huyện Krông Nô 30/12/2019 Trương Thanh Tùng
16 41/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil 30/12/2019 Trương Thanh Tùng
17 2067/QĐ-UBND Công nhận tài nguyên khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, mỏ đá bazan Làng Thái, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông” (Tính đến tháng 10 năm 2019) 20/12/2019 Trương Thanh Tùng
18 38/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 13/12/2019 Trương Thanh Tùng
19 39/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 13/12/2019 Trương Thanh Tùng
20 33/GP-UBND Giấy phép sủ dụng, khai thác nước dưới đất 18/11/2019 Trương Thanh Tùng