VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 831/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp 15/06/2021 Lê Trọng Yên
2 819/QĐ-UBND  Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Khu vực mỏ đá bazan Hố Kè, xã Đắk R’Moan, thành phố Gia Nghĩa 11/06/2021 Lê Trọng Yên
3 13/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 07/06/2021 Lê Trọng Yên
4 761/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong dự án xây dựng công trình thủy điện Nam Long 02/06/2021 Lê Trọng Yên
5 09/GP-UBND Giấp phép cho khai thác nước dưới đất 21/05/2021 Lê Trọng Yên
6 698/QĐ-UBND  Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Doanh nghiệp tư nhân Ngân Hà, khai thác nước dưới đất phục vụ Kinh doanh 21/05/2021 Lê Trọng Yên
7 658/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV bê tông LBM - Đắk Nông, khai thác nước dưới đất phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho Nhà máy bê tông tươi 12/05/2021 Lê Trọng Yên
8 06/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 05/05/2021 Lê Trọng Yên
9 07/GP-UBND Giấy phếp hành nghề khoan nước dưới đất 05/05/2021 Lê Trọng Yên
10 343/QĐ-UBND Điều chỉnh tên tổ chức khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 10/GP-UBND ngày 19/8/2015 và Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông 15/03/2021 Lê Trọng Yên
11 166/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch đấu giá Quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2021 02/02/2021 Lê Trọng Yên
12 158/QĐ-UBND  Điều chỉnh Phụ lục I kèm theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 16/GP-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh 28/01/2021 Lê Trọng Yên
13 36/GP-UBND  Giấy phép khai thác nước dưới đất  10/12/2020 Lê Trọng Yên
14 35/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 03/12/2020 Lê Trọng Yên
15 1745/QĐ-UBND Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 23/11/2020 Lê Trọng Yên
16 34/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản (Công ty TNHH Một thành viên Khai thác khoáng sản Quảng Phú) 18/11/2020 Trần Xuân Hải
17 1700/QĐ-UBND Thu hồi đất của Công ty TNHH Hải Đăng giao UBND thành phố Gia Nghĩa quản lý, sử dụng và cho Công ty TNHH Xây dựng Thành Công thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác và chế biến đá 13/11/2020 Trần Xuân Hải
18 32/GP-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trại chăn nuôi heo thịt Phạm Thị Ngọc Phương, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi 09/10/2020 Trương Thanh Tùng
19 1511/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trại chăn nuôi heo thịt Phạm Thị Ngọc Phương, khai thác nước dưới đất phục vụ chăn nuôi 09/10/2020 Trương Thanh Tùng
20 33/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 09/10/2020 Trương Thanh Tùng