STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 03/GP-UBND Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 28/02/2019 Trương Thanh Tùng
2 02/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 26/02/2019 Trương Thanh Tùng
3 210/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Khu vực mỏ đá bazan C, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa 15/02/2019 Trương Thanh Tùng
4 01/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 13/02/2019 Trương Thanh Tùng
5 2104/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương dự án Công trình khai thác và chế biến đá tại mỏ đá Bazan C, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần Đông Quỳnh Biên 20/12/2018 Nguyễn Bốn
6 2046/QĐ-UBND Cho Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút 12/12/2018 Trương Thanh Tùng
7 2060/QĐ-UBND Điều chỉnh khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 12/12/2018 Trương Thanh Tùng
8 39/GP-UBND Giấy phép thăm dò khoáng sản 05/12/2018 Trương Thanh Tùng
9 1994/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hộ kinh doanh Thắng Huy, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh 05/12/2018 Trương Thanh Tùng
10 38/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 30/11/2018 Trương Thanh Tùng
11 1952/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hộ kinh doanh Thắng Huy, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh 30/11/2018 Trương Thanh Tùng
12 36/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 27/11/2018 Trương Thanh Tùng
13 35/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 27/11/2018 Trương Thanh Tùng
14 37/GP-UBND Giấy phép khai thác sử dụng 27/11/2018 Trương Thanh Tùng
15 1872/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Khu vực mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực mỏ đá bazan 4A, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 22/11/2018 Trương Thanh Tùng
16 34/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 19/11/2018 Trương Thanh Tùng
17 5700/UBND-CNXD Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các doanh nghiệp khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 12/11/2018 Trần Xuân Hải
18 33/GP-UBND Giấy phép thăm dò khoáng sản 25/10/2018 Trương Thanh Tùng
19 1661/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 22/10/2018 Trương Thanh Tùng
20 1627/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Khu vực mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường thôn Tân An (mở rộng), xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 16/10/2018 Trương Thanh Tùng