VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1781/QĐ-UBND Phê duyệt Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 14/11/2022 Lê Trọng Yên
2 1288/QĐ-UBND Điều chỉnh tên tổ chức khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 10/GP-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông 03/08/2022 Lê Trọng Yên
3 1765/QĐ-UBND Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, mỏ đá bazan thôn 7 (thôn 2 cũ), xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông” (Trữ lượng tính đến tháng 12 năm 2018) 21/10/2021 Lê Trong yên
4 1480/QĐ-UBND Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với 05 công trình đã cấp phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàn các huyện: Cư Jút, Đắk Glong và thành phố Gia Nghĩa 07/09/2021 Lê Trọng Yên
5 1479/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần công trình Việt Nguyên, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Đắk Nông I 07/09/2021 Lê Trọng Yên
6 1473/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khu vực mỏ đá bazan Hố Kè, xã Đắk R’Moan, thành phố Gia Nghĩa 06/09/2021 Lê Trọng Yên
7 21/GP-UBND Giấy phép khai thá, sử dụng nước mặt 01/09/2021 Lê Trong yên
8 1258/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong dự án xây dựng công trình khu văn phòng - nhà ở tại phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 18/08/2021 Lê Trọng Yên
9 831/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá bazan Bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp 15/06/2021 Lê Trọng Yên
10 819/QĐ-UBND  Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Khu vực mỏ đá bazan Hố Kè, xã Đắk R’Moan, thành phố Gia Nghĩa 11/06/2021 Lê Trọng Yên
11 13/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 07/06/2021 Lê Trọng Yên
12 761/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong dự án xây dựng công trình thủy điện Nam Long 02/06/2021 Lê Trọng Yên
13 09/GP-UBND Giấp phép cho khai thác nước dưới đất 21/05/2021 Lê Trọng Yên
14 698/QĐ-UBND  Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Doanh nghiệp tư nhân Ngân Hà, khai thác nước dưới đất phục vụ Kinh doanh 21/05/2021 Lê Trọng Yên
15 658/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV bê tông LBM - Đắk Nông, khai thác nước dưới đất phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho Nhà máy bê tông tươi 12/05/2021 Lê Trọng Yên
16 06/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 05/05/2021 Lê Trọng Yên
17 07/GP-UBND Giấy phếp hành nghề khoan nước dưới đất 05/05/2021 Lê Trọng Yên
18 343/QĐ-UBND Điều chỉnh tên tổ chức khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 10/GP-UBND ngày 19/8/2015 và Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông 15/03/2021 Lê Trọng Yên
19 166/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch đấu giá Quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lần 01 năm 2021 02/02/2021 Lê Trọng Yên
20 158/QĐ-UBND  Điều chỉnh Phụ lục I kèm theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 16/GP-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh 28/01/2021 Lê Trọng Yên