Legislation code 943/QĐ-UBND
Issuing date 18/06/2018
Published time 18/06/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của hộ kinh doanh Nguyễn Đình Thiện, khai thác nước dưới đất phục vụ kinh doanh
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation