Legislation code 292/KH-UBND
Issuing date 18/06/2018
Published time 18/06/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Xây dựng phong cách văn minh, lịch sự, hiếu khách, thân thiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Kế hoạch
File attach
Other legislation