STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 142/QĐ-UBND Tổ chức Lễ Phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 22/03/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
2 137/KH-UBND Tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông năm 2019  21/03/2019 Nguyễn Bốn
3 136/KH-UBND Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 21/03/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
4 63/KH-UBND Tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông năm 2019  21/02/2019 Nguyễn Bốn
5 62/KH-UBND Tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng việt Nam năm 2019 21/02/2019 Trần Xuân Hải
6 54/KH-UBND Tổ chức Ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 18/02/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
7 09/KH-UBND

Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

08/01/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh
8 652/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31/CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 06/12/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
9 647/KH-UBND Thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông và Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông 05/12/2018 Trần Xuân Hải
10 612/KH-UBND Tổ chức Tọa đàm, gặp mặt Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và tuyên dương, khen thưởng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2019)  22/11/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
11 613/QĐ-UBND Thực hiện phong trào "Chồng rác thải nhựa" 22/11/2018 Trương Thanh Tùng
12 594/QĐ-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 09/11/2018 Trương Thanh Tùng
13 2286/KH-SKH

Kế hoạch đăng tải thông tin danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (đợt 3)

25/10/2018
14 523/KH-UBND Tổ chức Diễn đàn kết nối lãnh đạo nữ tỉnh Đắk Nông năm 2018
08/10/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
15 512/KH-UBND Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cần nghèo năm 2018 02/10/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
16 510/KH-UBND Triển khai dự án công nghệ thông tin, kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh 02/10/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
17 509/KH-UBND Tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 02/10/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh
18 504/KH-UBND Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 26/09/2018 Cao Huy
19 501/KH-UBND Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước 25/09/2018 Trương Thanh Tùng
20 502/KH-UBND Hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm địa bàn 25/09/2018 Trương Thanh Tùng