Reviews name Lấy ý kiến dự thảo quy định hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Content Dự thảo quy định hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Agencies issued Sở Kế hoạch và Đầu tư
Legislation type Nghị quyết
Categorise Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Start date reviews 16/04/2018
End date reviews 21/04/2018
File attach