Reviews name Lấy ý kiến góp ý văn bản quy phạm pháp luật
Content lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Công thương; chức danh lãnh đạo phụ trách lình vực công thương Trưởng phòng kinh tế hoặc Phòng kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện
Agencies issued Sở Công thương
Legislation type Quyết định
Categorise
Start date reviews 16/04/2018
End date reviews 10/05/2018
File attach