Reviews name Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Nội dung góp ý gửi về Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông, địa chỉ: đường 23/3 Thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông
Agencies issued Sở Nội vụ
Legislation type Quyết định
Categorise Quy phạm pháp luật
Start date reviews 18/04/2018
End date reviews 17/05/2018