Reviews name Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Nội vụ, Địa chỉ: Số 94, đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 16/5/2018, để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Nội vụ
Legislation type Quyết định
Categorise Tôn giáo
Start date reviews 09/05/2018
End date reviews 16/05/2018
File attach