Legislation code 37 /2015/QĐ-UBND
Issuing date 03/12/2015
Published time 13/12/2015
Signer Nguyễn Bốn,Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Văn hóa, Thể thao và Du lịch
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 49.943.149