Legislation code 05/2018/QĐ-UBND
Issuing date 12/03/2018
Published time 26/03/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấpTrưởng, cấp Phó của phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation