Legislation code 07/2018/QĐ-UBND
Issuing date 21/03/2018
Published time 02/04/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Đất đai
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 50.187.951