Legislation code 09/2018/QĐ-UBND
Issuing date 28/03/2018
Published time 09/04/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 49.914.895