Legislation code 10/2018/QĐ-UBND
Issuing date 03/04/2018
Published time 03/04/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Tài nguyên và Môi trường
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 49.924.272