Legislation code 11/2018/QĐ-UBND
Issuing date 04/04/2018
Published time 15/04/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Ban hành quy định cụ thể một số nội dung về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 49.924.091