Legislation code 12/2018/QĐ-UBND
Issuing date 10/04/2018
Published time 25/04/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộcỦy ban nhân dân cấp huyện
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 49.924.064