Legislation code 20/2018/QĐ-UBND
Issuing date 17/09/2018
Published time 28/09/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Y tế - sức khỏe
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 49.636.421