Legislation code 27/2018/QĐ-UBND
Issuing date 06/11/2018
Published time 06/11/2018
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Định mức Kinh tế - Kỹ thuật một số cây trồng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
File attach
Other legislation