Thông tin đối ngoại

Hội nghị thông tin tình hình thời sự và hoạt động đối ngoại năm 2018
cms-publish-date 07/11/2018 | 09:38  | cms-view-count: 14389

Ngày 06/11/2018, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin tình hình thời sự và hoạt động đối ngoại năm 2018.

Đ/c Hà Trung Ký - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị
 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Hà Trung Ký - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; các thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; đại diện lãnh đạo, các Sở, ngành; lãnh đạo các huyện, thị xã; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Bộ Ngoại giao đã trình bày chuyên đề "Tình hình trong nước, khu vực, thế giới; công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta từ đầu năm 2018 đến nay; những tác động, ảnh hưởng đến Việt Nam, dự báo tình hình thời gian tới".
Tiến sĩ Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao đã trình bày chuyên đề "Phương pháp tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại; triển khai nội dung thông tin đối ngoại trên lĩnh vực báo chí".

Toàn cảnh Hội nghị


Hội nghị nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại; cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh. Từ đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, bịa đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần làm tốt công tác thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay...


Tấn Lê