Khát vọng Đắk Nông

Hội nghị kết nối cung cầu, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

cms-publish-date 12/10/2021 | 14:56 PM  | cms-view-count: 78643
Ngày 09/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn...

Tổ chức Chương trình "Khát vọng Đắk Nông"

cms-publish-date 12/10/2021 | 03:46 PM  | cms-view-count: 29265
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 695/KH-UBND, về việc tổ chức Chương trình "Khát vọng Đắk Nông". Theo đó, nhằm động viên, tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh trong việc xây dựng...

Hội thảo khoa học “Định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương”

cms-publish-date 08/10/2021 | 04:27 PM  | cms-view-count: 54668
Ngày 07/10/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực...