LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

Tuần 43 - Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

Thứ - Ngày

Thời gian

Lãnh đạo UBND chủ trì/tham dự

Nội dung/Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP và phòng CM theo dõi

Ghi chú

Thứ 2

19/10/2020

08h00

Thành viên BCS Đảng UBND tỉnh

Họp Giao ban UBND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh

Phòng họp số 1

VP UBND tỉnh

LĐ Văn phòng;

LĐ các đơn vị thuộc VP

 

14h00

 

PCT Trương Thanh Tùng

 

Kiểm tra Khu nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao tỉnh

TP Gia Nghĩa

Phòng KTN

 

Thứ 3

20/10/2020

08h00

PCT Trương Thanh Tùng

PCT Tôn Thị Ngọc Hạnh

Dự chương trình gặp mặt và khen thưởng, trao giải hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

 

09h00

PCT Trương Thanh Tùng

 

Dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (trực tuyến)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

 

 

14h00

PCT

Tôn Thị Ngọc Hạnh

Chủ trì họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể

Phòng họp số 1

VP UBND tỉnh

Phòng KGVX

 

Thứ 4

21/10/2020

08h00

Chủ tịch

Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum (từ ngày 21/10-23/10/2020)

Kon Tum

PCVP Tuyển

 

Thứ 5

22/10/2020

06h30

Các PCT

Dự Buổi Cà phê doanh nhân

Dano Center

Phòng KTTH

 

08h00

PCT Tôn Thị Ngọc Hạnh

Tham dự Diễn đàn cao cấp và Triển lãm về đô thị thông minh ASEAN năm 2020 (từ ngày 22-23/10/2020, do Ban Kinh tế Trung ương mời)

Hà Nội

 

 

08h00

PCT Trương Thanh Tùng

Chủ trì họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh

PCVP Diêu.

Phòng KTN

 

Thứ 6

23/10/2020

08h00

PCT TT Trần Xuân Hải

Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện

Huyện Krông Nô

Phòng KTN