Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến 18g00 ngày 13/11/2021
cms-publish-date 16/11/2021 | 09:15  | cms-view-count: 9294

1. Thông tin số ca nhiễm mới:

Tính từ 18h ngày 12/11/2021 đến 18h ngày 13/11/2021 toàn tỉnh ghi nhận thêm 63 ca nhiễm mới, tăng 37 ca so với hôm qua (04 ca có dịch tễ về các từ tỉnh phía nam; 01 trường hợp trong cộng đồng ở tỉnh khác ghi nhận tại Đắk Nông; 02 ca cách ly y tế; 28 ghi nhận trong khu vực phong tỏa; 04 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly tập trung; 24 ca ghi nhận trong cộng đồng) lũy tích 1.451 ca. Cụ thể:

2. Tình hình chung về ca bệnh

         

Bệnh nhân dương tính lại

3. Tình hình cách ly

4. Tình hình dịch tễ các trường hợp đi về từ các tỉnh có dịch

5.  Thông tin các ổ dịch

Trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận tổng: 245 ổ dịch. Trong đó kết thúc hoạt động 101 ổ dịch, đang hoạt động 144 ổ dịch cụ thể như sau:

+ Huyện Đắk R'lấp: 18 ổ dịch đang hoạt động (ghi nhận 03 ổ dịch tại địa chỉ thôn Bon Sê Rê 1, xã Đắk Ru; thôn Quảng Lộc, xã Đạo Nghĩa; thôn 5, xã Nhân Cơ);

+ Huyện Krông Nô: 13 ổ dịch đang hoạt động (ghi nhận 01 ổ dịch tại địa chỉ Bon Dru, thị trấn Đắk Mâm);

+ Huyện Đắk Song: 13 ổ dịch đang hoạt động (ghi nhận 03 ổ dịch tại địa chỉ thôn 10, xã Nam Bình; thôn 2, xã Thuận Hà; tổ 6, thị trấn Đức An);

+ Thành phố Gia Nghĩa: 41 ổ dịch đang hoạt động;

+ Huyện Đắk Glong: 11 ổ dịch đang hoạt động (ghi nhận 01 ổ dịch tại địa chỉ thôn Quảng Tín, xã Quảng Sơn);

+ Huyện Đắk Mil: 20 ổ dịch đang hoạt động;

+ Huyện Cư Jút: 23 ổ dịch đang hoạt động (kết thúc hoạt động 01 ổ dịch);

+ Huyện Tuy Đức: 05 ổ dịch đang hoạt động (ghi nhận 02 ổ dịch tại địa chỉ thôn 5, xã Đắk Buk So; thôn 4, xã Quảng Tâm).

Tình hình dịch bệnh tại Thành phố Gia Nghĩa và ổ dịch tại xã Buôn Choah, Krông Nô đang diễn biến, dự báo trong thời gian tới tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Ổ dịch tại thôn Buôn Choah, xã Buôn Choah, Huyện Krông Nô tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc mới, tuy nhiên số trường hợp mới ghi nhận chỉ khu trú trong khu vực thôn Buôn Choah, không lây lan đến các địa điểm khác.

6. Công tác tiêm chủng Covid-19

- Tổng số vắc xin thực nhận: 557.688 liều, đạt 69,1% (805.998 liều cho 402.999 dân số từ 18 tuổi trở lên) (Trong ngày kho tuyến tỉnh tiếp nhận thêm 35.100 liều vắc xin Pfizer) .

- Tổng số người đã tiêm vắc xin: 397.082 người đạt (98,5% số người cần tiêm), trong đó 316.169 người tiêm 1 mũi và 87.255 người tiêm 2 mũi.

- Số liệu tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại các huyện, thành phố như sau:

* Nhận định tình hình dịch trong ngày

Trong ngày có 08/08 huyện, thành phố đều ghi nhận ca bệnh mắc Covid-19; 02/08 huyện gồm Đắk Mil, Krông Nô có ghi nhận ca mắc mới Covid-19 trong khu vực phong tỏa, các ca bệnh có dịch tễ về từ các tỉnh phía nam, các ca bệnh đang thực hiện cách ly theo quy định. Các huyện, thành phố còn lại đều ghi nhận ca bệnh mới ngoài cộng đồng. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục diễn tiến, riêng địa bàn huyện Tuy Đức, Đắk Glong có xu hướng diễn tiến phức tạp (trong ngày Tuy Đức ghi nhận 12 ca cộng đồng, Đắk Glong ghi nhận 05 ca cộng đồng), trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

H.M